Follavatnet, innsjø i Verran kommune i Trøndelag. Follavatnet er inntaksmagasin for Follafoss kraftverk og reguleres mellom 184 og 174 meter over havet. Brattingfoss kraftverk pumper i flomperioder vann fra Follavatnet opp til hovedmagasinet Holden.