Boutros Boutros Ghali, egyptisk diplomat og politiker. Professor i internasjonal rettsvitenskap ved universitetet i Kairo. Visestatsminister i Egypt 1977–91 med ansvar for utenrikssaker (hans bakgrunn som kristen var et hinder for å bli utenriksminister); en av de sentrale forhandlerne under Camp David-avtalen 1978. FNs generalsekretær 1992–97.