Bodil Bech, dansk dikter. I kraft av den frie strofeform og billedbruken tilhører hun mellomkrigstidens ekspresjonistisk inspirerte diktere. Allerede i debutsamlingen Vi der ejer natten (1934) er konflikten mellom kvinnelig erotisk drift og viljen til frigjøring tydelig som forfatterskapets grunnleggende tema. I Ildtunger danser (1935) intensiveres denne splittelse. Samlingene Granit og Dugg (1938), Flyvende Hestemanker (1940) ogUd af Himmelporte (1941) inneholder sterke naturskildringer.