Bodø fyr, fyr i Bodø kommune, Nordland, på Nyholmen. Opprettet 1875, nedlagt 1907. Bygningene solgt 1972 til Bodø havnevesen. Fredet 1999.