Bjarne Berulfsen, født i Solum (Telemark), norsk filolog. Dr.philos. 1949. Overlærer ved Oslo Handelsgymnasium 1936–62, universitetslektor i norsk ved Universitetet i Oslo fra 1960, dosent samme sted i nordisk språkvitenskap 1967, professor 1967–70. Han utgav flere ordbøker, ordlister og grammatikker; av vitenskapelige arbeider bl.a. Norsk grammatikk. Ordklassene (1967) og Norsk uttaleordbok (1969). Han utgav også antologien Den gode vise (1967).