Bjørndal, boligstrøk i Oslo, Søndre Nordstrand bydel, mellom Grønliåsen og E 6, fra Klemetsrud sørover til grensen mot Ski. Navn etter Bjørndal gård, som i middelalderen tilhørte Clemenskirken og som ble ervervet av kommunen i 1963. Utbygging i 1980- og 1990-årene med småhus, rekkehus og blokker. Bjørndal skole tatt i bruk 1987.