Bernardo Dovizi da Bibbiena, italiensk forfatter og kardinal, kjent for sin komedie Calandria (1513), der intrigen er hentet fra Plautus' komedie Menaechmi. Til tross for, eller på grunn av, sin grove og ytterst tvetydige spøk gjorde den i sin tid stor lykke.