Babesia, før ofte kalt Piroplasma,slekt i rekken sporedyr. Små, pæreformede sporedyr som lever i røde blodceller hos pattedyr. Overføres av blodmidder, Ixodidae.I Europa finnes B. bovis,som angriper storfe (sykdommen kalles ofte piroplasmose) og overføres av skogflått, Ixodes ricinus.Nord-Amerikas texasfeber skyldes B. bigemina, som overføres av midden Boophilus annulatus.