Piroplasmose, sykdom som i Norge opptrer hos storfe i beitesesongen langs kysten nord til Brønnøysund. Skyldes en blodparasitt, sporedyret Babesia bovis, som overføres fra dyr til dyr av skogflått. Flåtten klarer ikke de kalde vintrene i innlandet, derfor opptrer piroplasmose bare langs kysten, og bare så langt nord som flåtten opptrer. Blodparasitten ødelegger de røde blodcellene slik at blodfargestoffet kommer ut og følger urinen og gjør denne mørkt rød til brun. Samtidig får kyrne feber, diaré og nedsatt matlyst og melkeytelse. Sykdommen kan være dødelig, men kan behandles med kjemoterapeutika og blodoverføring.