Sporedyr er en rekke av encellede mikroorganismer i riket Protoctista (protoktister). Sporedyr er parasitter i celler og vev hos dyr og enkelte arter kan blant annet fremkalle malaria. Rekken omfatter mange former som trolig har utviklet seg fra frittlevende slimdyr og dyreflagellater. Det systematiske navnet Apicomplexa er avledet fra det såkalte «apikale kompleks», en organelle som parasitten bruker til å feste seg til og trenge inn i en vertscelle. Hele artikkelen

Inneholder 2 kategorier:

Ny artikkel