Piroplasmaer, sporedyrorden. Encellede organismer; best kjent er slekten Piroplasma, som omfatter små, pæreformede sporedyr i de røde blodcellene hos pattedyr. Overføres av blodmidder. I Europa finnes P. bovis, som angriper storfe (piroplasmose) og overføres av skogflått. Nord-Amerikas texasfeber skyldes P. bigemina, som overføres av blodmidden Boophilus annulatus.