Axel Wallengren, svensk forfatter; fil.kand. 1886 i Lund, der han tilhørte kretsen av radikalere. Han gav ut diktsamlinger (Bohème och idyll, 1892), romaner og noveller. Hans holdning er ofte illusjonsløs, og stilkunsten skaper gjerne absurde kombinasjoner. Samlede skrifter utkom 1923–24 (5 bd.).