Atahualpa, den siste inkakonge i Peru. Fra ca. 1527 hersket han over den nordlige delen av Inka-riket med sete i Quito. Atahualpa var en populær leder, men hans store ambisjoner førte ham ut i borgerkrig med sin halvbror Huáscar, som styrte den sørlige delen av Inka-riket fra Cuzco. Etter en blodig krig ble Huáscar endelig slått i 1532. Senere samme år ble Atahualpa imidlertid selv tatt til fange av spanske tropper under ledelse av Francisco Pizarro, etter at han hadde avslått å gå over til kristendommen og å anerkjenne den spanske konges overhøyhet. Atahualpa tilbød en løsesum bestående av et helt rom fylt med edle metaller, statuer, juveler og andre kunstgjenstander. Pizarro aksepterte, og spanierne smeltet alt om til gull- og sølvbarrer, i alt 24 tonn. Etter at løsesummen var betalt, lot Pizarro likevel Atahualpa henrette. Atahualpas død 29. aug. 1533 markerte slutten på Inka-sivilisasjonen.