Arvid Lindman, svensk politiker og industrimann, statsminister 1906–11 og 1928–30. Utdannet som sjøoffiser, 1904 utnevnt til generaldirektør i televerket. Innvalgt i Riksdagen som moderat konservativ kandidat 1905, satt i førstekammeret 1905–11 og i annetkammeret 1912–35. Marineminister 1905, statsminister 1906–11 i en konservativ regjering, der han bl.a. gjennomførte en betydelig stemmerettsreform. Utenriksminister 1917, statsminister igjen 1928–30. Utenom sine ministerperioder var Lindman leder for riksdagsopposisjonen og en av hovedmennene bak opprettelsen av partiet Högern (det nåværende Moderata Samlingspartiet) 1935.