Folket, tidligere norsk ukeavis, avholdsfolkets fellesorgan, utgitt av Avholdsfolkets Landsnemnd, eid av Vårt Land. Bladet var partipolitisk nøytralt, og ble grunnlagt som dagblad under forbudskampen 1919. Det brakte stoff om rus, oppvekst og folkehelse. Nedlagt i 2006.