Arcipreste de Hita, spansk forfatter fra første halvpart av 1300-tallet, prost i Hita, se Juan Ruiz.