Anton Aškerc, slovensk dikter. Han var bondegutt fra Steiermark, studerte teologi og ble kjent med Østens filosofi og religioner. Ble prest 1881, men måtte oppgi prestegjerningen på grunn av sine frisinnede meninger. Fra 1898 var han byarkivar i Ljubljana og kom over mye materiale angående de religiøse forfølgelser under motreformasjonen. Det benyttet han i sine episke diktsykler Primož Trubar (1905) og Martyrene (1906). I det hele var han en kampdikter som kjempet mot all undertrykkelse (Titus Marcus, Jeg, Satans død). Hans fem diktsamlinger (1890–1910) inneholder nasjonale og satiriske ballader og lyriske dikt. Aškerc forsøkte seg også som dramatiker. Han regnes i dag som slovenernes største episke dikter.