Anfinn Kallsberg, færøyisk politiker. Tilhører det borgerlige partiet Folkeflokken, der han var partileder 1989–96. Medlem av Lagtinget fra 1980, medlem av Landsstyret (regjeringen) 1983–85, 1989 og 1996–2004. Lagmann (statsminister) på Færøyene 1998–2004. Kallsberg har vært en ivrig tilhenger av færøyisk selvsendighet, men valget 2002 førte til dødt løp mellom tilhengerne og motstanderne. Kallsberg fortsatte som Lagmann, men han måtte gå av etter valget 2004, da hans koalisjon bare fikk 15 av de 32 mandatene. Medlem av Folketinget i København 2005–07.