Landsstyret, på Færøyene Lagtingets forvaltningsorgan; ledes av en lagmann og ivaretar den utøvende myndighet. Tilsvarer regjeringen i de andre nordiske land; lagmannen har funksjon som statsminister.