Færøyenes historie

Færøyenes historie begynner rundt 650 evt., da øyene ble bosatt. På 1000-tallet ble Færøyene en del av det norske riket, og fulgte med Norge inn i unionen med Danmark. I 1814 overtok Danmark suvereniteten over Færøyene, og det ble etter hvert dannet bevegelser som arbeidet for selvstendighet for færøysk selvstendighet. I 1948 fikk Færøyene indre selvstyre, men er fortsatt en del av Danmark. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Færøyenes historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Færøyenes samtidshistorie

Inneholder 9 artikler: