Færøyenes samtidshistorie

Færøyenes historie begynner rundt 650 evt., da øyene ble bosatt. På 1000-tallet ble Færøyene en del av det norske riket, og fulgte med Norge inn i unionen med Danmark. I 1814 overtok Danmark suvereniteten over Færøyene, og det ble etter hvert dannet bevegelser som arbeidet for selvstendighet for færøysk selvstendighet. I 1948 fikk Færøyene indre selvstyre, men er fortsatt en del av Danmark. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Færøyenes samtidshistorie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt