Androsace, planteslekt i nøkleblomfamilien, ca. 170 arter i nordlige tempererte strøk. Flere arter fra Alpene er vanlige steinbedplanter. Viltvoksende i Norge er smånøkkel.