Smånøkkel, eller smånøkleblom, Androsace septentrionalis, ett- eller toårig art i nøkleblomfamilien. 5–20 cm høy med bladrosett ved grunnen og hvite blomster i skjerm. På tørre steder nord til Nordland.