André Du Bouchet, fransk dikter; påvirket bl.a. av Heidegger, idet han ønsket å avdekke tingenes væren under deres materielle fremtoning. Han var også opptatt av at hans dikteriske målsetning bygde på uløselige selvmotsigelser. Hans første tekster er preget av inntrykk fra ville fjellandskap, bl.a. Dans la chaleur vacante (1961). Senere ble språklig eksperimentering stadig mer fremtredende, bl.a. i L'Incohérence (1979) og Ici, en deux (1986). Han utgav også essayer om litteratur og billedkunst.