Betegnelse for antikk, gresk kappløpsbane formet som et langstrakt rektangel, ofte med tilskuertribuner av stein. Se stadion 3.