Ana Blandiana, rumensk forfatter. Hun markerte seg tidlig ved sine dikt, og regnes som en av de mest markante lyrikere i sin generasjon. Også kjent for sin prosa, der fantasi og virkelighet blandes på en effektfull måte, ofte med subtil kritikk av regimet. Blandiana ble utsatt for flere publiseringsforbud frem til 1989. Etter revolusjonen gikk hun inn i den nasjonale redningsfronten, men forlot den etter kort tid og har siden vært en ledende politisk figur innenfor opposisjonen. Hun var med på å grunnlegge partiet Borgeralliansen,og sammen med sin mann Romulus Rusan startet hun et museum til minne om ofrene for kommunismen. På norsk finnes et utvalg av hennes dikt, Kanskje noen drømmer meg (1990), og novellesamlingen Kopi av et mareritt (1995).