Aloadene, de to kjempene Otos og Efialtes, sønner av Aloeus eller Poseidon. I niårsalderen var de 9 favner høye og brede, og ville storme himmelen ved å stable fjellet Ossa på Olympos og Pelion på Ossa; men Apollon drepte dem.