Olympos, navn på fjell i Hellas og Lilleasia. Her tenkte man seg i oldtiden gudenes bolig, idet man snart forestilte seg dem på selve fjelltoppen, snart over denne, eller at Olympos iallfall var et sted på Jorden som de særlig likte. Se for øvrig Hellas' høyeste fjell, Olymbos og Kretas høyeste fjell Olimbos.