Aleksej Stepanovitsj Khomjakov, russisk dikter, historiker og teolog; en av ideologene i den slavofile bevegelse. Han tok eksamen i matematikk ved universitetet i Moskva, foretok en studiereise til utlandet 1825–26, og deltok i krigen mot tyrkerne 1828–29. I 1847 besøkte han Praha og kom i berøring med panslavismen. Blant verkene hans kan nevnes historiske skuespill som Jermak (1832) og Den falske Demetrius (1833). Høyest står hans teologiske skrifter, som inneholder en kritikk av Vestens trosbekjennelser og fremhever den russiske kirkes overlegenhet. Tross dette ble disse skriftene forbudt av den russiske sensuren like til 1879 og måtte utkomme i utlandet. Khomjakov skrev også om erkjennelsesteori, og var en fremragende dialektiker. Hans teologi spiller en stor rolle for nyere russisk religiøs tenkning.