Dialektiker, filosof som bruker dialektiske metoder; person som er flink til å debattere og argumentere.