Aleksandr Nikolajevitsj Veselovskij, russisk filolog; grunnleggeren av den sammenlignende litteraturvitenskap i Russland. Med sine arbeider om historisk poetikk, om parallellisme-konstruksjonenes betydning og om handlingsmønstrenes konstans og variasjon skapte han grunnlaget for de russiske formalisters prosateori.