Alcide Dessalines d' Orbigny, fransk paleontolog, fra 1853 professor i paleontologi ved Jardin des plantes i Paris, elev av Cuvier. I sitt hovedverk Paléontologie française (8 bd.) bygde han på Cuviers katastrofeteori og mente at alt levende ble tilintetgjort minst 27 ganger og skapt på nytt, slik at hver lagrekke har sine karakteristiske fossiler, som ikke forekommer i andre lag. Han ble dermed en av biostratigrafiens grunnleggere.