Akerøya, øy i Hvaler kommune, Østfold; 1,6 km2, ubebodd. Akerøya ble befestet første gang ca. 1660, etter at Bohuslän ble avstått til Sverige, og ytterligere forsterket i 1675, 1744 og 1788. Fortet ble oppført til støtte for den norske galeiflotiljes operasjoner ut fra Fredrikstad og langs Bohusläns kyster og som tilfluktssted for handelsfartøyer. Fortet ble bygd på en liten holme, Festningsholmen, øst for Akerøya. Det ble demolert 1807 og avhendet av staten i 1850. Restaurert i 1960-årene med til dels betydelig dugnadsinnsats. Øya er friareal. Ferdselsforbud på de største delene av øya fra 15.4. til 15.7.