Ahaziah, sønn av konge Akab og dronning Jesabel og søster til Atalja, som senere ble dronning i Juda rike. Akasha regjerte i Nordriket, Israel i ganske kort tid (ca. 851 til 850 fvt.) Hans bror, Joram, overtok regjeringsmakten.