Abraham Magni Sahlstedt, svensk litteraturkritiker og språkforsker. Han utgav Swensk grammatik (1769) og Swensk ordbok (1773), som fikk stor betydning for normeringen av det svenske skriftspråk.