Abel, kvinnenavn, kortform av Abelone. Brukt i Vest-Agder på 1700- og 1800-tallet, ellers litt nordenfjells.