Abelone, kvinnenavn, dansk form av gresk Apollonia 'som tilhører, er viet guden Apollon'. En del brukt på 1700- og 1800-tallet, særlig i Nordland og på Vestlandet. Litterært særlig kjent fra Holbergs komedier.