Sagopalmer, planteslekt i palmefamilien med 15 arter i Sørøst-Asia og på stillehavsøyene. M. rumphii og M. laeve vokser vilt på Molukkene og Sundaøyene og har i lang tid vært dyrket der. Stammen blir 10–12 m høy og bærer en stor bladdusk i toppen. Det tar 15–20 år før planten når frem til blomstring, og etter at den har blomstret og satt frukt én gang, dør hele treet. Før blomstringen er stammen fylt av en stivelsesholdig marg, og det er den som brukes til sago. Treet må felles med det samme blomstringen begynner. Et enkelt tre kan gi 400 kg sagostivelse. Det er en lang prosess å føre sagostivelsen over til sagogryn. Den må renses og vaskes flere ganger. Før man kan lage gryn av den, må den forklistres. Etter at tapioka og surrogatsago laget av potetstivelse kom i handelen, er det omtrent slutt med importen av ekte sago til Europa.