Trauske, arter i planteslekten soleie; først og fremst brukt om krypsoleie.