Duppesoleie, flerårig art i soleiefamilien. 30–60 cm høy, med håndflikede blad og hvite, langstilkede blomster. Duppesoleie stammer fra fjell i Mellom- og Sør-Europa. Den kan dyrkes som prydplante over hele landet og forvilles enkelte steder nord til Troms.