Plantearten ranunkel eller orientsoleie, Ranunculus asiaticus, er en vanlig dyrket flerårig prydplante. Den har tykke, kjøttfulle røtter som ser ut som en fugleklo i tørket tilstand. Blomstene er store og oftest fylte, og det finnes en lang rekke fargevarianter. Kulturformene kan grupperes i to hovedtyper: den persiske, med taklagte blomsterblad, og den tyrkiske ranunkel med halvkuleformede blomster som blir større enn hos den persiske. I hager kan ranunkel dyrkes iallfall nord til midtre Nordland.