(Ranunculus confervoides), planteart i soleiefamilien. Den minste av våre tre soleiearter som lever i vann. Kort flytende stengel uten flyteblad. Undervannsbladene hårfint oppdelte. Blomstene er 5–9 mm i diameter, hvite. Vanndammer og stille vann. I hele landet nord til Finnmark.