Norges geologi omfatter den faste berggrunnen med magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter, løse sedimenter samt landformer og deres dannelse. Totalt sett spenner Norges geologiske historie over nesten tre milliarder år, fra de eldste mineralkornene i grunnfjellet til moderne løsavsetninger. Metamorfe og magmatiske bergarter dominerer landområdene, med sedimentære bergarter godt bevart i Oslofeltet og i Finnmark, samt stedvis på Vestlandet (Devonfeltene). Hele artikkelen