Hyolithus-sonen, en ca. 200 m tykk lagrekke av underkambrisk skifer og sandstein som ligger direkte på grunnfjellet langs sørøstranden av fjellkjeden i Troms og Finnmark.