Sleipnerformasjonen, geologisk lagpakke av sand og kull som ble avsatt i fluvialt miljø i midtre juratiden (bathon-bajoc) i sentrale deler av Nordsjøen. Typeområde er Sleipnerfeltet. Kullet er kildebergart for gass i den overliggende Huginformasjonen.