Brøttumsparagmitt, (etter Brøttum), den underste del av Hedmarkgruppen ved den nordlige del av Mjøsa, en lagfølge på noen hundre meter av mørk feltspatførende sandstein i tykke benker med mellomliggende lag av mørk leirskifer. Har stor utbredelse i de sørlige deler av Gudbrandsdalen og Østerdalen.