tynnsjiktkromatografi (TLC)

Artikkelstart

Tynnsjiktkromatografi er en separasjonsmetode innen kromatografi som er videreutvikla fra papirkromatografi. Stasjonærfasen består av et tynt (0,25–1 millimeter) pulverlag som ofte består av ikke-krystallinsk silika). Pulveret dekker en metallfolie eller en glassplate som er opptil 20 ganger 20 centimeter, og mobilfasen som brukes er flytende, normalt ei blanding av ulike organiske løsemidler.

Prøver påsettes nær og like langt fra den ene sidekanten av tynnsjiktplaten sammen med aktuelle kjente stoffer (standarder for sammenligning og mulig identifikasjon av stoffene i prøven). Platen settes ned i et lukket kar som inneholder mobilfasen, slik at mobilfasen ikke når opp til de påsatte stoffene. Mobilfasen vil pga. kapillærkrefter trekke seg oppover i sjiktet på platen, og stoffene i prøven vil transporteres med mobilfasen med forskjellig hastighet pga. ulik grad av interaksjon. Før mobilfasen har nådd den øvre platekanten, tas platen ut, hvor høyt væska kom merkes av umiddelbart og platen tørkes.

Stoffene som har blitt separert kan påvises direkte dersom de har farge, eller de kan detekteres med en egnet metode (f.eks. fremkalling med fargereagenser). De separerte stoffene kan også skrapes av platen og deretter identifiseres og kvantifiseres. Sammenligning av hvor langt opp på platen de ulike prøvekomponentene har kommet med vandringsavstander for kjente stoffer (standarder påsatt platen samtidig med prøven) gir grunnlag for identifikasjon av de forskjellige stoffene i prøven. TLC er normalt en enkel og billig metode som ofte benyttes for renhetstesting eller for en rask test av reaksjonsblandinga i en kjemisk reaksjon, for å se om reaksjonen snart er ferdig.

Vandringslengder i TLC varierer mye med omgivelsene, f.eks. vil litt ulike blandinger av mobilfase og hvor tett karet som brukes er påvirke separasjonen. Også prøvemengden vil ofte påvirke separasjonen, i den forstand at om det settes på for lite prøve, så blir separasjonen ikke synlig, om det settes på for mye prøve vil prøven bare bli dratt utover og det blir ingen separasjon.

Separasjonsprinsippet som benyttes i TLC, er avhengig av type stasjonærfase og kan være adsorpsjons-, fordelings-, ionebyttings- eller eksklusjonskromatografi.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg