Maskindeler

Maskin, apparat som med tilført energi utfører et visst arbeid. Ordet brukes i betydningen arbeidsmaskin og kraftmaskin. Menneskene har helt fra de eldste tider brukt enkle arbeidsmaskiner, men maskiner fikk sitt virkelige gjennombrudd etter at den første kraftmaskinen, dampmaskinen, var oppfunnet, og maskinene har i vesentlig grad bidratt til å omforme hele samfunnets struktur. Hele artikkelen