Brystning, en planbearbeidet, ofte opphøyd flate på en maskindel. Den skal tjene som anlegg for en bolt, skrue eller en annen maskindel.