Håndsving, eller svingearm benyttes når en aksel ved håndkraft skal gis en frem- og tilbakegående (oscillerende) bevegelse, for eksempel ved pumper.